Szkolenie Cisco Wireless

Termin szkolenia: 20 listopada 2017r.

Czas trwania szkolenia: 30 godzin

Cel szkolenia: Kurs administratorów sieci bezprzewodowych bazujących na sprzęcie Cisco – Program kursu zawiera informacje niezbędne do zaplanowania i wdrożenia sieci bezprzewodowej w przedsiębiorstwie oraz do późniejszego zarządzania tą siecią.

Menu