Usprawnianie VPLS

Usprawnianie VPLS

W poprzednim wpisie pokazaliśmy jak w dość prosty sposób skonfigurować router do obsługi sieci VPLS/MPLS. W tamtym przypadku sąsiadów (czyli inne routery w tej samej VPLS domenie), dodawaliśmy w sposób statyczny poprzez odpowiednie wpisy w sekcji l2 vfi. Przy 10 routerach, to już 45 wpisów! Proces ten możemy zautomatyzować dzięki protokołowi MP-BGP, który wzbogaca update o odpowiednie informacje dot. danego VFI. Dzięki takiemu rozwiązaniu przy dodawaniu lub usuwaniu routera PE sesje pseudowire są automatycznie podnoszone lub czyszczone. Jeśli dodatkowo zdecydujemy się na wdrożenie rozwiązania Route Reflector, to dodanie kolejnego klienta będzie wręcz przyjemnością. Poniżej config (bez RR).hostname R1

!

mpls label range 100 199

mpls label protocol ldp

!

l2 vfi KLIENT autodiscovery

vpn id 100

bridge-domain 100

!

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description TO_R2

ip address 172.12.12.12 255.255.255.0

mpls ip

!

interface GigabitEthernet0/0/5

description TO_R3

ip address 172.13.13.13 255.255.255.0

mpls ip

!

interface GigabitEthernet0/0/10

description KLIENT

no ip address

negotiation auto

service instance 100 ethernet

 encapsulation untagged

 rewrite ingress tag push dot1q 100 symmetric

 bridge-domain 100

!

!

router bgp 555

neighbor 2.2.2.2 remote-as 555

neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0

neighbor 3.3.3.3 remote-as 555

neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0

!

address-family l2vpn vpls

 neighbor 2.2.2.2 activate

 neighbor 2.2.2.2 send-community extended

 neighbor 3.3.3.3 activate

 neighbor 3.3.3.3 send-community extended

exit-address-family

!

mpls ldp router-id Loopback0 forcehostname R2

!

mpls label range 200 299

mpls label protocol ldp

!

l2 vfi KLIENT autodiscovery

vpn id 100

bridge-domain 100

!

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description TO_R1

ip address 172.12.12.21 255.255.255.0

mpls ip

!

interface GigabitEthernet0/0/3

description TO_R3

ip address 172.23.23.23 255.255.255.0

mpls ip

!

interface GigabitEthernet0/0/10

description KLIENT

no ip address

negotiation auto

service instance 100 ethernet

 encapsulation untagged

 bridge-domain 100

!

!

router bgp 555

neighbor 1.1.1.1 remote-as 555

neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0

neighbor 3.3.3.3 remote-as 555

neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0

!

address-family l2vpn vpls

 neighbor 1.1.1.1 activate

 neighbor 1.1.1.1 send-community extended

 neighbor 3.3.3.3 activate

 neighbor 3.3.3.3 send-community extended

exit-address-family

!

mpls ldp router-id Loopback0 forcehostname R3

!

mpls label range 300 399

mpls label protocol ldp

!

l2 vfi KLIENT autodiscovery

vpn id 100

bridge-domain 100

!

interface Loopback0

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/0/3

description TO_R2

ip address 172.23.23.32 255.255.255.0

mpls ip

!

interface GigabitEthernet0/0/5

description TO_R1

ip address 172.13.13.31 255.255.255.0

mpls ip

!

interface GigabitEthernet0/0/10

description KLIENT

no ip address

negotiation auto

service instance 100 ethernet

 encapsulation untagged

 rewrite ingress tag push dot1q 100 symmetric

 l2protocol peer

 bridge-domain 100

!

!

router bgp 555

neighbor 1.1.1.1 remote-as 555

neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0

neighbor 2.2.2.2 remote-as 555

neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0

!

address-family l2vpn vpls

 neighbor 1.1.1.1 activate

 neighbor 1.1.1.1 send-community extended

 neighbor 2.2.2.2 activate

 neighbor 2.2.2.2 send-community extended

exit-address-family

!

mpls ldp router-id Loopback0 force

Menu